KOMPLEKTLƏŞDİRİCİLƏR

KOMPLEKTLƏŞDİRİCİLƏR

Karkasların qurulmasında profillərin bir-birinə birləşdirilməsi və yaxud karkasların mövcud divar və tavana bağlanılması üçün nəzərdə tutulan müxtəlif aksessuar və birləşdirici elementlər də profillərin istehsalına analoji üsulla istehsal edilir və profillərlə tamamilə uyğundurlar.
Birbasha_asqi
Yayli_asqi
Yayli_asqi
Slide 2
Slide 2

YAYLI ASQI

Yaylı asqı teli ilə birlikdə TC 60/27 profillərin daşıyıcı tavana birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Quraşdırılma zamanı profillərin hündürlük vəziyyətinin nizamlanmasına imkan verir.
asqi_teli_1
asqi_teli_1
asqi_teli_2
asqi_teli_2
asqi_teli_3
asqi_teli_3

ASQI TELİ

Asqı teli yaylı asqı ilə birlikdə istifadə edilir. Daşıyıcı tavan konstruksiyasına anker elementi vasitəsilə bərkidilir.
Birbasha_asqi
Birbasha_asqi

BİRBAŞA ASQI

Birbaşa asqı tavan profillərin daşıyıcı konstruksiyalara bərkidilməsi (asılması) üçün nəzərdə tutulub.
Daşıyıcı konstruksiyaya anker elementi ilə (d/b tavan) və ya dübellə (divar) bərkidilir. Asqı TC 60/27 tavan profilinə LN tipli şuruplarla bərkidilir.
TC_profil_uzadicisi_orijinal
TC_profil_uzadicisi_orijinal
TC_profil_uzadicisi
TC_profil_uzadicisi

TC PROFİL UZADICISI

Daşıyıcı karkasın quraşdırılması zamanı TC 60/27 profillərin birləşdirilməsi üçün tətbiq olunur.
TC_uchun_birseviyyeli_birleshdirici
TC_uchun_birseviyyeli_birleshdirici

TC PROFİL ÜÇÜN BİRSƏVİYYƏLİ BİRLƏŞDİRİCİ

TC 60x27 profili üçün birsəviyyəli birləşdirici tavan karkasında daşıyıcı profillərin əsas profillərə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutuluşmuşdur. TC 60/27 profili ilə tətbiq edilir.
Nonius_asqi_sistemi
Nonius_asqi_sistemi

NONİUS ASQI

asqının(üç hissədən ibarətdir: yuxarı, aşağı hissələr və fiksator) 200-dən 1000 mm-dək olan yuxarı hissəsi asma tavan karkasını zəruri hündürlüyə qədər aşağı salmağa imkan verir.
Daha dəqiq tarazlama nonius-asqının yuxarı və aşağı hissələrin yan dirəklərin uzlaşdırılması ilə yerinə yetirilir. Tavan profillərin daşıyıcı konstruksiyalara bərkidilməsi (asılması) üçün nəzərdə tutulur.
Daşıyıcı konstruksiyaya anker elementi (d/b tavan) və ya dübel ilə (divar) bərkidliir. TC 60/27 tavan profili asqıya LN tipli şurupları ilə bərkidilir.
Shuruplar_1
Shuruplar_1
Shurup_TN_25
Shurup_TN_25
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 6
Slide 6

ŞURUPLAR

Şurupların bütün növləri qara fosfat örtüklü karbonlu poladdan hazırlanır. Şuruplar paslanmadan qorunması nəzərə alınaraq qablaşdırılır. Şuruplar maqnitli olduğuna görə bərkidilmə öncəsi şurupburanın ucuna yapışır.
TN və TB tipli şuruplar gipskarton lövhələrinin metal karkasa bərkidilməsi üçun nəzərdə tutulmuşdur.
Hər iki şurup növünün tətbiqi müxtəlifdir. İti uclu TN şurupu (uzunluqlar 25 mm-dən 90 mm-ə qədər) GKL-i deşib nazik polad tənəkəsinə (qalınlığı 0,7 mm-ə qədər olan) burularaq girir.
Burğu uclu TB şurupu (uzunluqlar 25 mm və 35 mm) isə əvvəl profilin (qalınlığı 0,7 mm-dən 2,25 mm-ə qədər) polad tənəkəsini deşir sonra burulur.LN və LB tipli şuruplar metal profil və birləşdirici elementlərin bir-birlərinə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.Akvapanel lövhəsinin karkasa bərkidirilməsi üçün SN iti başlıqlı (qalınlığı 0.7 mm-dən çox olmayan)
Plastik_dubel_K6-35
Plastik_dubel_K6-35

PLASTİK DÜBEL(6x35/50)

Plastik dübel (6x35/50) arakəsmə və üzlük konstruksiya elementlərin daşıyıcı divar və örtüklərə bərkidilməsində istifadə edilir
anker_elemnti_1
anker_elemnti_1
anker_elemnti_2
anker_elemnti_2

ANKER ELEMENTİ

Anker elementi konstruksiya elementlərinin tavana bərkidilməsi üçün istifadə edilir.

İNŞAAT KALKULYATORU

Quru inşaatda tikinti və təmir işləri üçün sərf olunacaq materialların həcmini hesablamaq üçün, unikal Quru İnşaat kalkulyatoru hazırıadıq.
Sadəcə ərazinin ölçülərini daxil etməklə, sərf olunacaq alçipan, lövhə və digər quru inşaat materialların dəqiq həcmini alacaqsınız.
Başlamaq üçün aşağıdaki düyməyə klik edin.
Insaat kalkulyatoru

İNŞAAT KALKULYATORU

Insaat kalkulyatoru
Quru inşaatda tikinti və təmir işləri üçün sərf olunacaq materialların həcmini hesablamaq üçün, unikal Quru İnşaat kalkulyatoru hazırıadıq.
Sadəcə ərazinin ölçülərini daxil etməklə, sərf olunacaq alçipan, lövhə və digər quru inşaat materialların dəqiq həcmini alacaqsınız.
Başlamaq üçün aşağıdaki düyməyə klik edin.