HAQQIMIZDA

HAQQIMIZDA

Biz fəalliyyətə 2010-cu ildən başlamış və artıq 2020-ci ildə İnşaat
Bazarının bütün iştirakçılarına keyfiyyətli məhsul, sistem, xidmətlərin və bununla yaşayış keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədini rəhbər tutaraq “Building Materials Group” şirkətinə çevrildik.
Dinamik inkişafla fərqlənən şirkətimiz inşaat bazarının peşəkarlarına cəmiyyətin yaşayış və ictimai binalara qarşı artmış tələblərinin ödənilməsində dəstək vermək niyyətindədir.

Biz fəalliyyətə 2010-cu ildən başlamış və artıq 2020-ci ildə İnşaat
Bazarının bütün iştirakçılarına keyfiyyətli məhsul, sistem, xidmətlərin və bununla yaşayış keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədini rəhbər tutaraq “Building Materials Group” şirkətinə çevrildik.
Dinamik inkişafla fərqlənən şirkətimiz inşaat bazarının peşəkarlarına cəmiyyətin yaşayış və ictimai binalara qarşı artmış tələblərinin ödənilməsində dəstək vermək niyyətindədir.

VİZYON / MİSSİYA

Bazarda, xüsusən Quru İnşaatın qabaqcıl həllərinin və ümumilikdə müasir İnşaat Sistemlərinin təbliğatında Son İstehlakçının etibarlı partnyoruna çevrilməkdir.
Müxtəlif təyinatlı bina və tikililərin daxili və xarici işləmələrini ən mütərəqqi üsulla yerinə yetirilməsi imkanının yaradılması məqsədilə quru inşaat və digər müasir texnoloqiyalarının, eləcədə dünyanın aparıcı inşaat materialları istehsalçılarının məhsullarının bazarda mövcudluğunun təmin edilməsi.
Bütün hədəf qruplara ünvanlanmış dünya təcrübəsini çatdırmaqla müvafiq sahələrin inkişafına töhvənin verilməsi.

Müxtəlif təyinatlı bina və tikililərin daxili və xarici işləmələrini ən mütərəqqi üsulla yerinə yetirilməsi imkanının yaradılması məqsədilə quru inşaat və digər müasir texnoloqiyalarının, eləcədə dünyanın aparıcı inşaat materialları istehsalçılarının məhsullarının bazarda mövcudluğunun təmin edilməsi.
Bütün hədəf qruplara ünvanlanmış dünya təcrübəsini çatdırmaqla müvafiq sahələrin inkişafına töhvənin verilməsi.

Bazarda, xüsusən Quru İnşaatın qabaqcıl həllərinin və ümumilikdə müasir İnşaat Sistemlərinin təbliğatında Son İstehlakçının etibarlı partnyoruna çevrilməkdir.

NAİLİYYƏTLƏRİMİZ

icon
10
BU SAHƏDƏ TƏCRÜBƏMİZ
icon
250
LAYİHƏLƏRİMİZİN SAYI
icon
550
PARTNYORLARIMIZIN SAYI
icon
300
MƏHSUL ÇEŞİDİ

PARTNYORLARIMIZ