İNŞAAT MEXANİZASİYASI

İNŞAAT İŞLƏRİNİN MEXANİKLƏŞDİRİLMƏSİ

Bu texnika quru tikinti qarışıqların və hazır məhlulların tədbiqinin əhəmmiyətli dərəcədə qənaət, sürət və asanlığını təmin edən inşaat, tamamlama işlərinin mexanikləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Onun köməyi ilə həm suvaq işlərini tez və qənaətli şəkildə aparmaq, həm də tökmə döşəmələri quraşdırmaq, tikinti məhlullarını çəkmək, möhkəmləndirməni yerinə yetirmək mümkündür. İnşaat işlərin mexanikləşdirilməsi səmərəliliyi təmin etmək üçün yaradılmışdır.
PFT

İNŞAAT KALKULYATORU

Quru inşaatda tikinti və təmir işləri üçün sərf olunacaq materialların həcmini hesablamaq üçün, unikal Quru İnşaat kalkulyatoru hazırıadıq.
Sadəcə ərazinin ölçülərini daxil etməklə, sərf olunacaq alçipan, lövhə və digər quru inşaat materialların dəqiq həcmini alacaqsınız.
Başlamaq üçün aşağıdaki düyməyə klik edin.
Insaat kalkulyatoru

İNŞAAT KALKULYATORU

Insaat kalkulyatoru
Quru inşaatda tikinti və təmir işləri üçün sərf olunacaq materialların həcmini hesablamaq üçün, unikal Quru İnşaat kalkulyatoru hazırıadıq.
Sadəcə ərazinin ölçülərini daxil etməklə, sərf olunacaq alçipan, lövhə və digər quru inşaat materialların dəqiq həcmini alacaqsınız.
Başlamaq üçün aşağıdaki düyməyə klik edin.