GİPSKARTON LÖVHƏLƏRİ

GİPSKARTON LÖVHƏLƏRİ

Gipskarton lövhəsi (GKL) ortası gips, iki üzü karton, standart və xüsusi ölçülərdə və müəyyən normalara uyğun istehsal olunan hamar səthli lövhədir.
GKL bir növ daxili işləmələr üçün tikinti materialıdır.
İstifadə məqsədinə görə gips məhluluna qatılan kimyəvi maddələr sayəsində müxtəlif növlərdə istehsal olunur.
Yayli_asqi
Yayli_asqi
Slide 2
Slide 2

ADİ GKL

Klassik tikinti materiallarla müqayisədə daha çox səs izolyasiyanı və yanğinadavamlılığı təmin edən düz səthli yüngül lövhədir.
Adi GKL-lər ümumilikdə arakəsmə, divar üzləmə və asma tavan sistemlərində istifadə edilir.
4
4
3
3
2
2
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
1
1

NƏMƏDAVAMLI GKLN

Adi GKL-nin xassələrinə əlavə olaraq lövhənin özəyinə silikon maddələri qatmaqla nəmi çəkməmək xüsusiyyəti verilir.
Bu GKL çeşidi nəm və rütubətli mühitlərdə istifadə olunur.

ODADAVAMLI GKLO

Yüksək odadavamlılığı təmin etmək məqsədi ilə odadavamlı GKL istehsal olunur.
Gips məhluluna şüşə liflər qatmaqla materialın odadavamlılığı artırılır.

NƏMƏ VƏ ODA DAVAMLI GKLNO

GKLN və GKLO xassələrini özündə cəmləşdirən GKL növüdür.

İNŞAAT KALKULYATORU

Quru inşaatda tikinti və təmir işləri üçün sərf olunacaq materialların həcmini hesablamaq üçün, unikal Quru İnşaat kalkulyatoru istifadə olunur.
Sadəcə ərazinin ölçülərini daxil etməklə, sərf olunacaq Gipskarton lövhə və digər quru inşaat materialların dəqiq həcmini alacaqsınız.
Başlamaq üçün aşağıdaki düyməyə klik edin.
Insaat kalkulyatoru

İNŞAAT KALKULYATORU

Insaat kalkulyatoru
Quru inşaatda tikinti və təmir işləri üçün sərf olunacaq materialların həcmini hesablamaq üçün, unikal Quru İnşaat kalkulyatoru istifadə olunur.
Sadəcə ərazinin ölçülərini daxil etməklə, sərf olunacaq Gipskarton lövhə və digər quru inşaat materialların dəqiq həcmini alacaqsınız.
Başlamaq üçün aşağıdaki düyməyə klik edin.